Секции

03 December 2023 20:15

ПУ„Паисий Хилендарски“ се включва в международен проект за развиване на предприемачеството във висшите училища

Пловдивският университет „Паисий Хилендарски“ стартира участието си в международния проект „InnoChange: подкрепа за промяна и изграждане на капацитет за иновативни, предприемачески университети“. Водещ партньор в него е университетът „Лоранд Етвеш“ (Унгария).

Проектът има за цел да увеличи предприемаческия и иновационен капацитет, да промени отношението на висшите учебни заведения към иновациите, да ги стимулира да се ангажират и интегрират по-добре в иновационните екосистеми в Централна и Източна Европа. Отличната експертиза на партньорите в консорциума е съществена предпоставка за успешното въвеждане на обучение за иновации, основано на „триъгълника на знанието“.

Консорциумът InnoChange е тясно свързан с Европейския институт за иновации и технологии и има за цел да разшири тази мрежа, за да подобри дигиталната трансформация.

Силните страни на проекта произтичат от дефинирания академичен обхват (информатика, дигитална трансформация) и разнообразния статут на организациите - университети, индустриални екосистеми и частни организации.

Чрез въвеждане на иновационен модел InnoChange ще развие и подобри учебните програми по предприемачество и свързаното с нея обучение на преподаватели в партньорските висши училища. Проектът ще обхване и стимулира иновациите от всички сфери на университетската среда: студентски, преподавателски и изследователски иновации в университета.

Друга амбициозна цел на проекта е да осигури ефективна подкрепа на избрани иновационни проекти на ранен етап от тяхното развитие, да изгради приложно ориентирана и всеобхватна мрежа от многостранни индустриални партньорства и чрез взаимен обмен и обучение да подпомогне структурите и предприемаческите общности във висшите учебни заведения.

Проектът ще получи финансиране от HEI Initiative на Европейския институт за иновации и технологии за изграждане на иновационен капацитет за висше образование. Инициативата има за цел да засили предприемаческия и иновационен капацитет на висшите учебни заведения.

Консорциумът на проекта включва следните партньорски организации:

• Университет „Бабеш-Боляй“ (Румъния)

• Университет „Хериот-Уат“ (Обединеното кралство)

• Университет „Павол Йозеф Шафарик“ в Кошице (Словакия)

• Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ (България)

• Стартъп „Wise Guys Foundation“ (Естония)

• „GE Healthcare“ (Унгария)

/Снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче