Секции

29 November 2021 08:51

ВАС обяви за нищожно решението на ОИК-Калояново за прекратяване кметския мандат на Георги Георгиев

Върховният административен съд обяви за нищожно решението на Общинската избирателна комисия за прекратяване на пълномощията на кмета на Калояново Георги Георгиев, научи "Марица". Решението е от днес и не подлежи на обжалване.

Върховните магистрати се произнасят по казуса след касационна жалба на отстранения кмет срещу решение на Административния съд в Пловдив, с което се отхвърлят претенциите му срещу Общинската избирателна комисия.

"ОИК Калояново се е произнесла с решение от 27 май при наличие на висящо административно производство със същия предмет, развило се пред същия орган и с участието на същата страна, когато това производство е било във фазата на оспорване пред съда. Съгласно разпоредбата на чл. 27, ал. 2, т. 2 АПК основание за допустимост на административно производство по издаване на индивидуален административен акт е липсата на висящо административно производство със същия предмет, пред същия орган и с участието на същата страна, независимо дали това производство е във фаза на издаване или оспорване.

След като в случая е било налице висящо административно производство във фазата на оспорване пред съда, по подадената от ПП „Воля“ жалба против решение на ОИК Калояново, с което е постановен отказ да се прекратят предсрочно пълномощията на кмета, последващото административно производство по издаване на Решение № 144-МИ на същата ОИК е недопустимо, а постановения акт – нищожен", гласят мотивите на съда.

Според съда, в противоречие с АПК са нарежданията на ЦИК с писмо, в което изрично е наредено на ОИК „ … незабавно да се произнесе с решение , с което да прекрати пълномощията на кмета на община Калояново … независимо от висящността на производството пред Върховния административен съд по адм. дело № 1453/2021 г., представляващо оспорване по съдебен ред на предходно решение № 143-МИ от 25.11.2020 г. …“, поради което не е следвало да бъдат изпълнявани.

Предвид това ВАС отменя решението на Административния съд в Пловдив и обявява за нищожно решението за прекратяване на пълномощията на Георгиев като кмет.

Вместо това връща преписката на Общинската избирателна комисия в Калояново за ново произнасяне в 14-дневен срок от получаването й.

Съдебната сага за Георгиев започна на 10 ноември миналата година. Тогава бе заловен да шофира след употреба на кокаин. Кметът на Калояново се споразумя с прокуратурата за условна присъда. Той получи 8 месеца лишаване от свобода, 400 лв. глоба и отнемане на книжката за година и половина./marica.bg

/Снимка: фейсбук страница Георги Георгиев/

Днес Ви питаме:

Правите ли домашни консерви за есента и зимата?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче