Секции

16 May 2022 20:49

Старейшините гласуваха да бъде учреден Съвет по въпросите на социалните услуги (видео)

Общинските съветници в Карлово започнаха днешното си заседание с поздрав за рождения ден на колегата си Иван Хаджийски, който е председател и на Настоятелството на НЧ“Васил Левски-1861г.“.

Последва питане на д-р Иван Моллов към кмета на община Карлово д-р Емил Кабаиванов по повод строеж на сграда в кв.“Васил Левски“.Съветниците приеха и компенсирани промени по общинския бюджет за 2021 година. Те гласуваха да бъде учреден Съвет по въпросите на социалните услуги в община Карлово. Целта му е да подпомага техния анализ и за изготвя предложения за подобряване на качеството им. В него ще участват представители на общинската администрацията, дирекция „Социално подпомагане“, МБАЛ „Д-р Киро Попов“, Районно управление Карлово и Центъра за настаняване от семеен тип за деца без увреждания.На заседанието бе гласувано да бъде отпуснато еднократно финансово подпомагане и стимулиране на три деца с изявени дарби и съответни постижения.В дневния ред на сесията са включени и докладни, касаещи Актуализиране на програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2021 година.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче