Секции

20 May 2022 16:43

Пристрастяването към интернет обсъждат в „Училище за родители“

По темата „Пристрастяването към интернет. Отговорностите на родителя“ ще разговарят през месец декември ученици, родители и обществените възпитатели Емине Рашид и Фаик Абди в проекта "Училище за родители".

Той е съвместна инициатива между Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ и ОУ"Христо Г. Данов" в карловското село Розино.

Темата за пристрастяването към интернет е поставена и по желание на родителите и учениците. Ролята на родителя е голяма и ако има правилен подход и информираност, интернет ще е само полза, но не и вреда.

През месец ноември обсъжданата тема бе "Права и отговорности на ученици и родители в условията на пандемия". Освен в училище възпитателите посещаваха и домовете на желаещите родители и ученици, като дискутираха по нея.

/Снимки: МКБППМН/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче