Секции

29 May 2022 02:46

Изплащат еднократната финансова помощ за отопление

Започна изплащането на еднократната финансова помощ за отопление на лица и семейства от уязвими групи. Средствата са отпуснати за преодоляване на последиците от увеличаване на цените на горивата и извънредната епидемична обстановка.

Парите ще се изплащат до 23 декември в пощенските станции в цялата страна. Правоимащите лица могат да получат помощта само в този период на настоящата година. Плащането и не може да бъде отложено за 2022 г. Невзетите суми се връщат в бюджета. Еднократната финансова подкрепа е в размер на 300 лв. Тя е предназначена за всички, на които е отказано отпускането на целева помощ за отопление поради превишаване на определения диференциран доход с до 30 лева или заради неизпълнение на изискването за 6-месечна регистрация в дирекция „Бюро по труда“, активна и към 1 ноември. От нея можеха да се възползват и хората, които отговарят на критериите за получаване на целева помощ, но не са кандидатствали в определения срок – до края на октомври

Над 280 хиляди семейства са подпомогнати тази зима. От тях на 260 хиляди е изплатена целева помощ за петте месеца на отоплителния сезон в размер на 523 лв., а одобрените за получаване на еднократна финансова подкрепа от 300 лв. са 27 хиляди. При установено нарушение за разходването по предназначение помощта трябва да бъде възстановена, а злоупотребилите ще бъдат лишени от възможност да я получат за следващия отоплителен сезон.

/Източник информация снимка: Тв Европа; снимка: интернет/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче