Секции

29 May 2022 02:19

Коледари нарекоха за здраве и берекет в местния парламент в Карлово

Коледари от Детска градина „Слънце“ и от Танцов ансамбъл „Розова долина“ поздравиха с празнична програма кмета на Карлово д-р Емил Кабаиванов, общинските съветници и служителите на администрацията на днешното заседание на местния парламент. Да бъде здраве и берекет, нарекоха момчетата, които изпълниха традиционни български танци и обреди, свързани с Рождество Христово и Нова година, информират от Пресцентъра на община Карлово.

По предложение на кмета на общината бе приета Наредба за условията и реда за съставяне на бюджетна прогноза за местните дейности през следващите три години; за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане бюджета на Община Карлово.

Общинският съвет прие също Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци и такси, одобри План-сметка за дейностите по управление на отпадъците и определи размера на таксата за битови отпадъци за 2022 година.

Приети бяха Програми за развитие на читалищната дейност, за развитие на туризма и за финансиране развитието на физическото възпитание и спорта в общината през 2022 година.

Общинският съвет даде съгласие за бъде открита процедура за определяне на съдебни заседатели и прие правила за нейното провеждане.

Преди заседанието заместник-кметът на общината Антон Минев откри изложба „Споделете Коледа с нас“ от ръчно изработени празнични украси, дело на обитателите на Дома за пълнолетни лица с умствена изостаналост – Баня, и Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

/Снимки: Пресцентър на община Карлово/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче