Секции

29 May 2022 02:22

РИОСВ отчете реализирани 28 проекта в 9 общини в кампанията „За чиста околна среда“

В края на годината Регионалната инспекция по околната среда и водите – Пловдив (РИОСВ – Пловдив) прави равносметка на изпълнените екологични проекти на територията на областта, финансирани от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 2021 година. Тяхната реализация се осъществи с активното съдействие и под контрола на пловдивската екоинспекция.

РИОСВ провери изграждането на канализационната мрежа и модулно пречиствателно съоръжение в с. Стряма, общ. Раковски. Общата стойност на договорените строително-монтажни работи по одобрения проект е до 2 325 760 лева. Към момента се работи върху довеждащия колектор, като трасето се попълва с трошен камък. Възстановяването на настилките ще стане през следващата година.

Започна изпълнение на дейностите на проекта за изграждане на канализационен колектор, заустващ отпадъчните води от с. Труд в канализационната мрежа на гр. Пловдив и прилежащи съоръжения към него на стойност по договор от 1 536 961 лева.

Стартирала е и работата по подписания между общината и ПУДООС проект през юли тази година на стойност 260 976 лева за канализацията на гр. Куклен.

До този момент в рамките на Националната кампания „За чиста околна среда“ са реализирани и приети 28 малки проекта в 9 общини на област Пловдив, като предстои осъществяване контрол и на останалите. ПУДООС е осигурило безвъзмездно финансиране за всеки от тях е в рамките на сума до 5000 лева, ако се отнасят за детски градини и училища, и до 10 000 лева, ако са за обществени пространства в населените места. Направените и одобрени разходи са за озеленяване, спортни уреди, информационни брошури, оборудване и учебни пособия. Благодарение на осъществените проекти бяха реновирани и създадени паркови пространства, а зелени площи бяха залесени, почистени и благоустроени. Възстановени са и за изградени нови зони за отдих на гражданите. Възпитаници на учебни заведения в областта вече се радват на новоизградени и ремонтирани детски, спортни съоръжения и екокътове. Целта на кампанията е повишаване на екологичната култура, навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора, създаване на естетична и зелена среда за живот.

/Снимки: РИОСВ-Пловдив/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче