Секции

28 May 2022 12:43

"Училище за родители" акцентира върху начините за възпитание

През януари проектът„Училище за родители“ представи интересните теми за влияние на приятелската среда и жертви ли сме на родителското наказание.

Обществените възпитатели Емине Рашид и Фаик Абди продължават работата си с родители, които имат нужда от подкрепа в отглеждането и възпитанието на децата си и в преодоляване на проблемното поведение.

Идеята на обучителите е да акцентират върху начините на възпитание. Според тях се наблюдава практиката възпитанието да е в неразделна връзка с наказанието, но това не винаги е най-добрият метод. Този начин на възпитание е модел на поведение в семейството и той се предава и на следващото поколение. Често тези агресивни прояви се предават и в училище - гняв, страх, насилие, което е физическо или вербално. Контролът на възпитанието трябва да е осъзнат, да има диалог, уважение и зачитане на детското мнение- смятат от „Училище за родители“.

Припомняме,че проектът стартира през месец септември 2020 година и се реализира по идея на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни-Карлово със съдействието на ръководството на ОУ“Христо Г.Данов“-Розино.

/Снимка: МКБППМН/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Цялата истина минава през три етапа. Първо, смятана е за абсурд. Второ, тя е насила спирана. Трето, тя е приемана за очевидност.


Шопенхауер