Секции

28 May 2022 14:27

Карловските съветници приеха Наредба за местните такси и отчета на Комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (видео)

С питане на общинския съветник Иван Шишков относно качеството на сметосъбирането и сметоизвозването в Дъбене започна днешното редовно заседание на местния парламент в Карлово.

На него беше приета Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината.

Съветниците гласуваха и отчет за дейността през 2021 г. на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.Местният парламент прие и годишен доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в организациите от публичния сектор за 2021 година.На заседанието бяха гласувани и докладни записки, свързани с разпореждане и управление на имоти – общинска собственост.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Благодарим Ви за гласуването

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Пожелай си нещо, което искаш много силно, затвори очи… и след това си помисли какво трябва да направиш, за да го постигнеш.