Секции

17 July 2024 23:14

Местният парламент прие бюджета на община Карлово за 2022 година (видео)

На редовно заседание на местния парламент общинските съветници разгледаха и приеха Бюджет 2022 на община Карлово.Бюджетната рамка за тази година е в размер на 56 912 413 лева. От тях собствен приход – 21 701 432 лева и делегирани от държавата дейности в размер на 35 210 981 лева. Целевата субсидия за капиталови разходи е в размер на 1 902 800 лева. В делегираните от държавата дейности е включена сума за финансиране издръжката на детски градини и ясли, които от 01.04.2022 г. стават безплатни за гражданите. „Бюджет 2022 на община Карлово гарантира финансова стабилност и е изготвен така, че да може да се реагира на кризите, които ни съпътстват. Той позволява Общината да изпълнява до голяма степен своите функции във всички сфери на дейност“, каза кметът д-р Емил Кабаиванов при представянето на тазгодишната финансова рамка.Във връзка с поемане издръжката на детски градини и ясли от държавата, общинските съветници приеха Наредба за изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Карлово.Общо 39 докладни записки бяха разгледани на днешното заседание на Общински съвет Карлово.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче