Секции

25 June 2024 04:15

Местният парламент с важни решения (видео)

Заседанието на общинските съветници в Карлово започна с питане за възможност за облагородяване на част от Апостоловата горичка.

На сесията бе разгледана и промяна на начина на ползване на земеделска земя категория 10 в района на село Дъбене във връзка с инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаичен парк.Местният парламент одобри бюджетната прогноза на община Карлово за периода 2023-2025 г. в частта за местните дейности, както и размера на трудовото възнаграждение на кметовете на кметства.Съветниците приеха и общинската програма за закрила на детето за настоящата година. По време на заседанието бе гласувана и декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.В дневния ред бяха включени и докладни записки, свързани с разпореждане с имоти общинска собственост.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче