Секции

06 July 2022 11:07

Екоминистърът Сандов ще присъства на официалното откриване на компостиращата инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци край Карлово

Община Карлово организира две официални събития по Проект: BG16M1OP002-2.005-0001-C04 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“, които ще се осъществят на 23 май, понеделник.

От 10 часа в зала „Васил Караиванов“ ще се състои заключителна пресконференция за представяне резултатите от изпълнението на проекта. От 11 часа в землището на Карлово, местност „Стара река“, в присъствието на министъра на околната среда и водите Борислав Сандов ще се проведе официална церемония по откриване на обект – Компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци.

Проект: BG16M1OP002-2.005-0001-C04 „Проектиране и изграждане на компостираща инсталация за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци, включително осигуряване на необходимото оборудване и на съоръжения и техника за разделно събиране на зелени и биоразградими отпадъци за нуждите на Община Карлово“ се изпълнява по Договор за безвъзмездна финансова помощ № Д-34-77 / 29.11.2018 г., финансиран по процедура BG16M1OP002-2.005 „Проектиране и изграждане на компостиращи инсталации за разделно събрани зелени и/или биоразградими отпадъци“, по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда“ 2014 - 2020 г.

/Снимка: МОСВ/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче