Секции

25 June 2024 05:00

Местният парламент гласува програми за енергийна ефективност (видео)

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание днес.

Кметът д-р Емил Кабаиванов отговори на питане на общинския съветник Светлозар Янков относно поддържането на детските площадки, по-конкретно тази в парк "Христо Проданов" и в адаптирането на пешеходни пътеки по бул."Ген.Карцов" в Карлово за придвижването на инвалидни и детски колички.

Приета бе Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги.

По предложение на кмета на общината д-р Емил Кабаиванов, местният парламент гласува Краткосрочна /2022-2025г./ и Дългосрочна /2022-2031г./ програми за енергийна ефективност и Краткосрочна и Дългосрочна програми за използване на енергия от възобновяеми енергийни източници и биогорива със същите периоди на реализация.

Общинският съвет взе решение за актуализация, компенсирани промени и промени в разчета за капиталовите разходи по бюджета за настоящата година.

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче