Секции

25 June 2024 06:07

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание

Общински съвет Карлово проведе редовно заседание на 25 август, на което бе приет годишният отчет за изпълнението на Бюджет 2021 на общината.

Изпълняващият длъжността кмет Антон Минев представи информация за изпълнението на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и актуализираното разпределение на промените по бюджета за първите шест месеца на 2022 година.

ОбС даде съгласие за актуализация и промени в разчета на капиталовите разходи по тазгодишния бюджет на община Карлово; утвърди и гласува дофинансиране на паралелки в училища и групи в детски градини на територията на общината за учебната 2022/2023 година с пълняемост под задължителния мининум. Утвърдена бе и мрежата от училища и детски заведения за предстоящата учебна година.

Преди разглеждане на докладните записки от дневния ред, председателят на Общинския кризисен щаб – Антон Минев, представи пред местния парламент подробна информация за предприетите и изпълнени до момента координирани действия на институциите по отстраняване на щетите, нанесени в източната част на Карлово вследствие поройните дъждове на 22 и 23 август тази година.

Всички решения, приети на редовното заседание на ОбС, състояло се на 25.08.2022г., ще бъдат публикувани на официалната Интернет страница на Община Карлово в законоустановения срок.

/Снимка: Община Карлово/

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче