Секции

23 May 2022 02:48

EVN България продължава процесa по модернизация на отчитане на електроенергията за битови и малки стопански клиенти


thumb_evn1EVN България продължава процеса по модернизация на отчитане на електроенергията за битовите и малките стопански клиенти през месец ноември 2011 г. В тази връзка за някои клиенти, считано от ноември 2011 г., ще настъпят еднократни промени в графика за отчитане на консумираната електроенергия. Възможно е само за ноември 2011 г. отчетният период за някои от клиентите да обхваща по-кратък период от време от предвиденото в Общите условия на дружеството (около 30 дни). Респективно отчетният период за друга част от клиентите може да обхваща по-дълъг период от време. По-късите или по-дълги периоди на отчитане ще бъдат само за периода от 1-ви ноември до 30-ти ноември 2011 г. При последващите месечни отчитания отчетният период ще продължи да бъде около 30 дни (както е предвидено в Общите условия), като се запазва ролиращият му характер, т.е. отчитане по време на целия месец.

Еднократната промяна ще обхване част от клиентите, обслужвани в следните Клиентски центрове на дружеството в:

  • област Пазарджик – КЕЦ Пещера, КЕЦ Белово;
  • област Пловдив - КЕЦ Пловдив Север, КЕЦ Пловдив Център, КЕЦ Пловдив Юг, КЕЦ Калояново, КЕЦ Раковски;
  • област Смолян ¬– КЕЦ Смолян, КЕЦ Девин, КЕЦ Златоград;
  • област Хасково – КЕЦ Хасково, КЕЦ Харманли;
  • област Кърджали - КЕЦ Кърджали, КЕЦ Момчилград;
  • област Стара Загора – КЕЦ Раднево, КЕЦ Загоре, КЕЦ Казанлък;
  • област Бургас – КЕЦ Поморие.


Във връзка с тази еднократна промяна за част от клиентите е възможно да настъпи актуализация и на сроковете за плащане. Напомняме, че утвърдените от дружеството срокове за заплащане на консумирана енергия са:

  • I група - от 1-во до 15-то число на месеца
  • II група - от 11-то до 25-то число на месеца.


Промяната в срока за плащане при клиентите, преминаващи от I група към II група или обратно, ще влезе в сила за ноемврийската фактура, която се плаща през декември 2011 г. Тази промяна ще остане в сила и за последващите месечни фактури.

С цел максимално доброто информиране на клиентите, EVN България ще осигури информационни бележки в отделните входове в жилищните сгради в големите градове, както и на касите за плащане в клоновете на Български пощи ЕАД в малките населени места. Допълнително в малките населени места информация ще може да се намери и по кметствата. Всеки клиент може да се информира и на денонощен телефон 0700 17777, както и на място в обслужващия Клиентски център (КЕЦ).

Промяната на графиците на отчитане стартира още през 2008 г. с цел повишаване на ефективността и подобряване на качеството на услугата. За последните три години EVN България приключи успешно процеса за голям брой клиенти, обслужвани от 15 Клиентски центъра на дружеството в Югоизточна България. Проектът за модернизиране на отчитането на електроенергия има за цел подобряване на администрирането му и прилагането на дейностите по отчитане на консумацията и нейното фактуриране.

Източник: EVN - Пресцентър

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче

Полезни връзки:

Официален сайт на Община Карлово

Музиката дава израз на онова, за което не могат да бъдат открити думи, но не може и да остане премълчано.


Виктор Юго