Секции

23 May 2022 02:18

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ПО ВРЕМЕ НА ЕСЕННО - ЗИМНИЯ СЕЗОН

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ ПО ВРЕМЕ НА ЕСЕННО - ЗИМНИЯ СЕЗОНС настъпването на отоплителния период нараства опасността от възникване на пожари поради масовата употреба на отоплителни уреди. През изминалия период в Пловдивска област възникнаха 54 пожара с причини, характерни за отоплителния сезон. Най-много от тях - 31, са причинени от неправилно ползване на отоплителни уреди, 10 са от строителна неизправност в димоотводни тела (комини), 5 от небрежност при боравене с открит огън и 5 от късо съединение в отоплителни уреди. При тези пожари пострадаха шест души. Преобладаващи са пожарите в жилищни сгради.
И през настъпващия отоплителен сезон ще бъдат използвани различни начини за отопление от населението, но каквито и да са те, не трябва да се забравя, че има определени изисквания за безопасно ползване. При отопление с твърдо гориво трябва да се знае, че неизползваните дълго време комини може да са повредени - с наличие на пукнатини по тях, липсващи или повредени контролни вратички и розетки. Използването на електрически отоплителни уреди може да доведе до претоварване на електрически инсталации. При използване на газови отоплителни уреди е необходимо да се спазват указанията на производителя, а бутилките да се зареждат само в специално устроените за целта газопълначни. Възможни са неправилно устройване на локалните отоплителни уреди и използване на нестандартни или неизправни такива, което увеличава опасността от възникване на пожари.
В тази връзка органите на пожарна безопасност и защита на населението извършват проверки в обектите, като се акцентира върху учебни, детски и здравни заведения, търговски обекти и други подобни. Особено внимание се обръща на състоянието на електрическите инсталации, изправността, начина на монтаж и използването на отоплителните уреди, състоянието и изправността на автоматиката на отоплителните котли, условията за успешна евакуация и успешно пожарогасене, състоянието на пътищата, водоизточниците, уредите за първоначално пожарогасене и други.
Съвместно с общинските администрации се извършва превантивна дейност в социалните домове и жилища за осигуряване своевременна защита от пожари на самотноживеещи, трудноподвижни и лежащоболни граждани.
При проверките за констатирани нарушения органите за пожарна безопасност и спасяване ще налагат санкции от 100 до 2000 лева на виновните длъжностни лица и ще спират от експлоатация неизправни и нестандартни отоплителни и нагревателни уреди и ел. инсталации.
При възникване на проблемни въпроси, свързани с осигуряването на пожарната безопасност през отоплителния сезон, граждани, фирми и организации могат да се обръщат към съответната районна служба за пожарна безопасност и защита на населението за консултации.

НЯКОИ ОТ ОСНОВНИТЕ ПРАВИЛА ЗА НЕДОПУСКАНЕ НА ПОЖАРИ:

* Използване само на технически изправни и стандартни отоплителни и нагревателни уреди.
* Ел. предпазителите се заменят само със стандартни.
* Отоплителните и нагревателни уреди се монтират на не по-малко от 80 см от горими материали.
* Под всеки уред, монтиран върху горима подова настилка, се поставя негорима подложка.
* Нафтовите печки не се зареждат, когато горят или са нагрети, а тези с твърдо гориво не се зареждат от вечер за сутринта. Това е опасно. Сгурията се изхвърля загасена на безопасни места в метални съдове. Димоотводните тръби се закрепват надеждно.
* Използването на бензин, керосин, кореселин и други лесно запалими и горими течности за разпалване на печки е забранено.
* След употреба или при спиране на ел. захранването електроуредите трябва да се изключват.
* Отоплителните и нагревателни уреди не се оставят без наблюдение.
* Родителите да не разрешават на децата игра с огън и кибрит и да не ги оставят без надзор сами или заключени при горящи печки или включени електрически уреди.
* Не се разрешава сушенето на дрехи над отоплителни и нагревателни уреди тъй като това често води до пожар.
* При пожар да се съобщи по най-бързия начин на телефон 112 или 160.

Източник: “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” ГРАД ПЛОВДИВ

Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче