Секции

20 May 2022 17:12

Съдът върна на поста кмета на Пловдив

655-402-ivan-totevПловдивският Апелативен съд отмени определение на Окръжния съд, с което обвиняемият по досъдебно производство Иван Тотев е отстранен от заеманата от него длъжност – кмет на община Пловдив. Апелативният съд остави без уважение искането на Софийска градска прокуратура за отстраняване на обвиняемия по досъдебно производство Иван Тотев от длъжността кмет на община Пловдив. „Съвестта ми е чиста, надявам се всички обвинения срещу мен да отпаднат”, коментира на излизане от съдебна зала градоначалникът.
Съдът намери, че е налице първата изискуема от чл. 69, ал. 1 от НПК обективна предпоставка, тъй като срещу Иван Тотев е повдигнато обвинение за умишлено престъпление от общ характер, извършено във връзка с работата му -  по чл. 282, ал. 3, пр.1, вр.ал.2, пр.2, вр. ал.1 НК.
Съдът счете, че по делото липсват каквито и да било доказателства, които да дадат достатъчно основания да се счита, че служебното положение на обвиняемия Тотев ще създаде пречки за обективно, всестранно и пълно изясняване на обстоятелствата по делото. Разпитани са почти всички свидетели по делото, като голяма част от тях са служители на общината. Обвиняемият Тотев активно е съдействал на органа, извършващ предварителната проверка – ТД на ДАНС Пловдив, като е отговарял на всички запитвания и е предоставял всички материали. Тотев е демонстрирал добросъвестно процесуално поведение, като липсват данни да е възпрепятствал органите на досъдебното производство по делото.
Определението е окончателно и не подлежи на протест и обжалване.


Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче