Секции

18 April 2024 11:38

Много полезно: Ето какви са условията, за да станеш депутат

1485424816-dsc-0013jpgНа основание Изборния кодекс Централната избирателна комисия напомня, че за народен представител може да бъде избран всеки български гражданин, който отговаря едновременно на следните условия:
-няма друго гражданство;

-навършил е 21 години към изборния ден включително;

-не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

-не изтърпява наказание лишаване от свобода.

Кандидати за народни представители могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии и коалиции, както и от регистрирани в районната избирателна комисия (РИК) инициативни комитети на избиратели за издигане на независими кандидати.

Коалициите участват в изборите с обща кандидатска листа във всеки отделен изборен район.

Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за народни представители.

Един инициативен комитет може да издигне само един независим кандидат за народен представител.

Лицата, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и коалиции са военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция "Технически операции", държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

Кандидатите за народни представители, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в кандидатски листи по многомандатни изборни райони.

Кандидатите се вписват в регистъра на кандидатските листи на РИК и се регистрират с номерата, под които са подредени в кандидатската листа от предложилата ги партия или коалиция. Броят на кандидатите в една кандидатска листа на партия или коалиция не може да надхвърля удвоения брой мандати в изборния район.

Всеки независим кандидат образува самостоятелна кандидатска листа. Независим кандидат не може да бъде включван в кандидатска листа на партия или коалиция.

Кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от една партия или коалиция най-много в два изборни района.

Независим кандидат за народен представител може да бъде предложен за регистриране само от един инициативен комитет и само в един изборен район. Когато независим кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от един изборен район, действителна е първата по време регистрация.

В случай, че кандидат за народен представител бъде регистриран от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация. Когато кандидат за народен представител бъде регистриран в повече от два изборни района, действителни са първите две по време регистрации.

Районната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.

ЦИК напомня все пак, че може да бъде отказана регистрация или да бъде заличена такава.

От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за народни представители имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.

От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.

Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

Кандидат за народен представител, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.

Отпускът се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му./БЛИЦ


Днес Ви питаме:

Забравена добродетел ли е състраданието?

Да

Не

Нямам мнение

Културен афиш
Изтегли си късметче